گسکت ها (Gasket)

گسکت ها (Gasket)

آب بندکننده ای که بین دو پیشانی فلنج قرار می گیرد و با استفاده از نیروی فشاری مجموعه ای از پیچ ها که در اطراف محیط لبه های فلنج قرار دارند نگه داشته می شود تا از نشتی جلوگیری بعمل آید. گسکت ها باید به گونه ای ساخت و انتخاب شوند که در مدت زمان اتصال بتوانند در دما و فشارهای سیال عمر کنند.

طبقه بندی گسکت ها از نظر نوع پیشانی

  1. گسکت های تخت : گرافیتی – لاستیکی – تفلونی – کاغذی
  2. گسکت های حلزونی (اسپیرال وند) : با رینگ داخلی – با رینگ خارجی – بدون رینگ
  3. گسکت های رینگی : مقطع بیضی (oval) – مقطع ۸ ضلعی (octangonal)
  4. گسکت های پوشش فلزی (metal jacket)

طبقه بندی گسکت ها از نظر جنس

  1. گسکت فلزی : فولادی ، مسی ، …
  2. گسکت نیمه فلزی (ماده فلزی + غیر فلزی) : گسکت اسپیرال – واشر پوششی – واشر شانه ای – واشر گرافیتی لبه دار – واشر تراکتی
  3. گسکت غیر فلزی (آزبست ، لاستیکی ، گرافیت) : CAF (آزبست فشرده) – PTFE (تفلون) – پودر سرامیک – CNAF (غیر آزبست فشرده)

کاربرد واشرهای اسپیرال در دماهای مختلف

جنس فیلرحد پایین دماحد بالای دما
گرافیت۲۱۲-۵۱۰
تفلون۲۴۰-۲۳۰
سرامیک۲۱۲-۱۰۹۰
میکا گرافیت۲۱۲-۳۴۵
آزبست۱۵۰-۴۵۰