بک آپ رینگ (Back up ring)

با توجه به نام بک آپ رینگ و بر خلاف تصور مردم هیچ گاه بک آپ رینگ ها به عنوان آب بندی استفاده نشده اند و همیشه به منظور حفاظت و پشتیبانی از اجزا دیگر یک پکینگ آب بند در نظر گرفته می شود. معمولا بکاپ رینگ ها دارای مقاطع مستطیل شکل هستند که در فرم های گوناگون ساخته می شوند. بک آپ رینگ ها معمولا در یک شیار به همراه اجزا آب بند ک معمولا آب بندهای الاستومری هستند که ترجیحا نوع اورینگ از متریال های NBR, HNBR, VITON و پلی اورتان می باشند قرار میگیرد. بک آپ رینگ ها باید در یک تلورانس بسیار دقیق ماشین کاری شوند تا از بیرون زدگی آببندهای الاستومری همچون پلی اورتان جلوگیری کنند.

توضیحات

با توجه به نام بک آپ رینگ و بر خلاف تصور مردم هیچ گاه بک آپ رینگ ها به عنوان آب بندی استفاده نشده اند و همیشه به منظور حفاظت و پشتیبانی از اجزا دیگر یک پکینگ آب بند در نظر گرفته می شود. معمولا بکاپ رینگ ها دارای مقاطع مستطیل شکل هستند که در فرم های گوناگون ساخته می شوند. بک آپ رینگ ها معمولا در یک شیار به همراه اجزا آب بند ک معمولا آب بندهای الاستومری هستند که ترجیحا نوع اورینگ از متریال های NBR, HNBR, VITON و پلی اورتان می باشند قرار میگیرد. بک آپ رینگ ها باید در یک تلورانس بسیار دقیق ماشین کاری شوند تا از بیرون زدگی آببندهای الاستومری همچون پلی اورتان جلوگیری کنند.

مزایای استفاده از بک آپ رینگ های تفلونی
استفاده از اورینگ در فشارهای بالا بدون احتمال بیرون زدگی یا اصطلاحا قیچی شدن

استفاده از اورینگ های با متریال هایی با سختی کمتر

جبران شکاف های آببند های شعاعی یا رادیال

استفاده به عنوان آببندهای داخلی و خارجی

قابل استفاده در حرکت های چرخشی و یا رفت و برگشتی

جبران خسارات ناشی از نوسانات شدید حرارتی

برای کاربرد های استاتیک و داینامیک

کاربردهای بک آپ رینگ

ماشین آلات تزریق پلاستیک

تجهیزات ماشین آلات صنعت نفت و گاز

پرس ها

بیل مکانیکی

ماشین آلات کشاورزی

والو ها

آببند های داخلی یا اصطلاحا گلویی
نوع SU: مقطع مستطیلی، بدون چاک، تفلون

نوع SG: مقطع مستطیلی، برشدار، تفلون

نوع SP: مارپیچ، تفلون

نوع SB: مقعر، بدون چاک، تفلون

نوع SB: مقعر، بدون چاک، NBR، FKM

نوع SC: مقعر، برش دار، تفلون

آببند خارجی یا اصطلاحا پیستونی
نوع SV: مقطع مستطیلی، بدون چاک، تفلون

نوع SH: مقطع مستطیلی، برشدار، تفلون

نوع SP: مارپیچ، تفلون

نوع SA: مقعر، بدون چاک، تفلون

نوع SB: مقعر، بدون چاک، NBR، FKM

نوع SD: مقعر، برش دار، تفلون

انواع متریال های مورد استفاده برای بک آپ رینگ:
تفلون خالص
تفلون کربن ۲۵% یا تفلون کربن ۳۵%
تفلون برنز ۴۰%
تفلون گلاس ۱۵%
در برخی موارد که از لحاظ فنی مشکل نباشد می توان از خوانواده پلی آمید ها به خصوص پلی آمید روغنی و یا پلی آمید مولیبدنیوم دار استفاده نمود.
انواع بک آپ رینگ برای آب بند خارجی (پیستون)
بک آپ رینگ بدون چاک
نوع SV

سطح مقطع مستطیلی
نوع متریال PTFE تفلون
استفاده ایستا و متحرک
امکان حرکت چرخشی و متقابل
نوع SB

سطح مقطع مقعر
متریال: NBR , FKM
سطح تماس بالای این بک آپ رینگ با اورینگ باعث محافظت اورینگ در برابر فشارهای بالا و ضربان دار و محافظت از اورینگ در برابر دفرمه شدن می شود.
ثبات ابعادی اورینگ و مدت زمان سرویس دهی اورینگ را افزایش می دهد.
ترجیحا برای موارد ایستا استفاده می شود.
امکان حرکات متقابل وجود دارد.
نوع SA:

سطح مقطع مقعر
متریال PTFE تفلون
سطح تماس بالای این بکاپ رینگ با اورینگ باعث محافظت اورینگ در برابر فشارهای بالا و ضربان دار و محافظت از اورینگ در برابر دفرمه شدن می شود.
ثبات ابعادی اورینگ و مدت زمان سرویس دهی اورینگ را افزایش می دهد.
مورد استفاده در موارد ایستا و متحرک
امکان حرکات چرخشی و متقابل را دارد.
بک آپ رینگ های چاک دار
نوع SH:

سطح مقطع مستطیلی
متریال: PTFE تفلون
زاویه چاک ۳۰ درجه یا ۴۵ درجه
استفاده در مواره ایستا یا متحرک
امکان حرکات چرخشی یا متقابل
در مواردی که شیار بسته داریم و بک آپ رینگ های بدون چاک جوابگو نیستند مناسبترین گزینه برای نصب و راه اندازی می باشد.
نوع SD:

سطح مقطح مقعر
متریال: PTFE تفلون
زاویه چاک یا برش ۳۰ درجه یا ۴۵ درجه
سطح تماس بالای این بکاپ رینگ با اورینگ باعث محافظت اورینگ در برابر فشارهای بالا و ضربان دار و محافظت از اورینگ در برابر دفرمه شدن می شود.
ثبات ابعادی اورینگ و مدت زمان سرویس دهی اورینگ را افزایش می دهد.
مورد استفاده در موارد ایستا و متحرک
امکان حرکات چرخشی و متقابل را دارد.
در مواردی که شیار بسته داریم و بکاپ رینگ های بدون چاک جوابگو نیستند مناسبترین گزینه برای نصب و راه اندازی می باشد.
بک آپ رینگ های مناسب برای موارد چرخشی
نوع BP:

سطح مقطع مستطیلی
متریال: PTFE تفلون
زاویه چاک یا برش ۳۰ درجه یا ۴۵ درجه
شامل دو پیچش استاندارد که در محل زاویه ی چاک ها تمام می شوند.
در مواردی که شیار بسته داریم و بکاپ رینگ های بدون چاک جوابگو نیستند مناسبترین گزینه برای نصب و راه اندازی می باشد.
ابعاد مختلف برای استفاده در بک آپ رینگ های مختلف

ساخت کلیه ی فرم ها بر اساس سفارش و یا ارسال نقشه و نمونه امکان پذیر خواهد بود.

بک آپ رینگ برای آب بندی داخلی (شفت):
بک آپ رینگ های بدون چاک
نوع SU:

سطح مقطع مستطیلی
متریال: PTFE تفلون
مورد استفاده در موارد ایستا و متحرک
امکان حرکات چرخشی و متقابل را دارد.
نوع SB:

سطح مقطح مقعر
متریال: PTFE تفلون، NBR، FKM
سطح تماس بالای این بک آپ رینگ با اورینگ باعث محافظت اورینگ در برابر فشارهای بالا و ضربان دار و محافظت از اورینگ در برابر دفرمه شدن می شود.
ثبات ابعادی اورینگ و مدت زمان سرویس دهی اورینگ را افزایش می دهد.
مورد استفاده در موارد ایستا و متحرک
امکان حرکات متقابل را دارد.
بک آپ رینگ نوع چاکدار
نوع SG:

سطح مقطع مستطیلی
متریال: PTFE تفلون
زاویه چاک یا برش ۳۰ درجه یا ۴۵ درجه
مورد استفاده در موارد ایستا و متحرک
امکان حرکات چرخشی و متقابل را دارد.
در مواردی که شیار بسته داریم و بک آپ رینگ های بدون چاک جوابگو نیستند مناسبترین گزینه برای نصب و راه اندازی می باشد.
نوع SC:

سطح مقطح مقعر
متریال: PTFE تفلون
زاویه چاک یا برش ۳۰ درجه یا ۴۵ درجه
سطح تماس بالای این بک آپ رینگ با اورینگ باعث محافظت اورینگ در برابر فشارهای بالا و ضربان دار و محافظت از اورینگ در برابر دفرمه شدن می شود.
ثبات ابعادی اورینگ و مدت زمان سرویس دهی اورینگ را افزایش می دهد.
مورد استفاده در موارد ایستا و متحرک
امکان حرکات متقابل را دارد.
در مواردی که شیار بسته داریم و بک آپ رینگ های بدون چاک جوابگو نیستند مناسبترین گزینه برای نصب و راه اندازی می باشد.
بک آپ رینگ های نوع چرخشی
نوع BP:

سطح مقطع مستطیلی
متریال: PTFE تفلون
زاویه چاک یا برش ۳۰ درجه یا ۴۵ درجه
امکان حرکات متقابل را دارد.
مورد استفاده در موارد ایستا و متحرک
در مواردی که شیار بسته داریم و بک آپ رینگ های بدون چاک جوابگو نیستند مناسبترین گزینه برای نصب و راه اندازی می باشد.
جبران خسارت ناشی از تغییرات حرارتی زیاد و تلورانس ها از طریق ازدیاد طول پیچ مانند
شامل دو پیچش استاندارد که در محل زاویه ی چاک ها تمام می شوند.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بک آپ رینگ (Back up ring)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *