سیل فیس های مکانیکی (Mechanical seal)

سیل فیس های مکانیکی (Mechanical seal)

سیل فیس مکانیکی یا mechanical seal (مکانیکال سیل) از مطمئن ترین قطعات صنعتی هستند که به عنوان آب بند کننده از نشت مایعات جامدات و گاز ها به بیرون از سیستم در برگیرنده آن ها مورد استفاده قرار می گیرند که شامل دو سطح صاف است. یکی ثابت برروی کاسه پمپ و دیگری متحرک که برروی محور گردش پمپ قرار گرفته می شود. با فشار محصول پمپ شونده و نیروی موئینگی، لایه نازکی از مایعات را بروی سطوح سیل قرار می دهد که منجر به روان کاری سطح می شود.

از مکانیک سیال ها برای جلوگیری از نشت مواد شیمیایی، سمی، رادیو اکتیو و مواد خطرناک نیز استفاده می کنند.

از جمله کمپانی های سازنده سیل های مکانیکی:John Cran (جان کربن)، Burgmann (بروگمن)، EBARA، SPLIEX، KSB، GEA